Nakup opreme za izboljšanje pogojev za ribogojstvo

Z operacijo ki je bila izvedena v letu 2020, je predvidena izvedba ukrepov potrebnih za izboljšanje opravljanja dejavnosti ribogojstva. V sklopu projekta so bili dobavljeni avtomatski aeratorji za prezračevanje bazenov v poletnem obdobju, namensko transportno sredstvo za prevoz rib ter samopostavljiva protipoplavna bariera za zaščito ribogojnice pred poplavami.


V poletnem obdobju, ko je vodostaj v bazenu najnižji in pretok vode zmanjšan ter posledično v vodi primanjkuje kisika, je potrebno za ohranitev staleža rib, namestiti aeratorje za obogatitev vode. Poleg tega je potrebno v času nizkega vodostaja, namestiti še potopno črpalko za črpanje dodatne vode v bazen.


V preteklosti je na ribogojnici zaradi poplav že nastala velika škoda, saj je narasla voda odplavila ribe v bazenu in tudi poškodovala bazen ter naprave. Z izvedbo operacije bo izvajanje dejavnosti ribogojstva v prihodnosti izjemno olajšano in bo omogočalo tudi njegov nadaljnji razvoj, prav tako pa bo preprečena škoda zaradi poplav, kot posledice narasle vode bližnjega hudourniškega potoka Posrtev.


Cilj operacije je izboljšanje delovnih pogojev v dejavnosti ribogojstva, zvišanje obsega in vrednosti proizvodnje akvakulture ter ohranitev delovnih mest.


Naložbo v višini 25.812 € sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v deležu 75% ter Republika Slovenija v deležu 25%.


Povezava do spletne strani ribiškega sklada v Sloveniji http://www.ribiski-sklad.si/.