Naziv operacije:

Objekt za potrebe izvajanja dejavnosti akvakulture


Opis operacije:

Z operacijo ki je bila izvedena v letu 2022, je bil zgrajen nov objekt za potrebe izvajanja dejavnosti akvakulture. Objekt bo z delnim pokritjem ribolovnega bazena, zagotovil boljše delovne pogoje vezane na ribogojsko dejavnost, poleg tega pa bo služil še za namene predstavitve dejavnosti ter pokušine rib in ribjih proizvodov.

Objekt bo obenem namenjen tudi izobraževanju obiskovalcev, kar pomeni diverzifikacijo dejavnosti v sklopu dejavnosti ribogojstva. V pokritem objektu, ki bo umeščen v okviru obrata akvakulture, bo potekala tudi prodaja svežih in dimljenih rib kupcem, katera je sedaj potekala pretežno na prostem.

Objekt je uvrščen med nezahtevne objekte, s talno AB ploščo in nosilnimi stebri, na katerih je nameščena lesena strešna konstrukcija s pločevinasto kritino. Arhitekturno sovpada s sosednjimi stavbami, izvedba tal in stebrov je iz avtohtonega kamna. V objektu so urejene vse potrebne strojne in elektro instalacije ter steklena razmejitvena ograja med bazenom, ki omogoča ogled ribogojskega bazena. Nov objekt je načrtovan na način, da bodo imele do njega neoviran dostop tudi invalidne osebe, kar bo omogočilo zagotavljanje enakih možnosti za vse.

Cilj operacije je izboljšanje delovnih pogojev v dejavnosti ribogojstva, zvišanje obsega in vrednosti proizvodnje akvakulture ter ohranitev delovnih mest.

Naložbo v višini 82.999,97 € sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v deležu 75% ter Republika Slovenija v deležu 25%.

Povezava do spletne strani ribiškega sklada v Sloveniji http://www.ribiski-sklad.si/.