Naziv operacije:

ENERGETSKA SANACIJA TURISTIČNO NASTANITVENEGA OBJEKTA BUBEC


Opis operacije:

V sklopu operacije ki bo v celoti zaključena v letu 2021, bo izvedena celovita energetska sanacija objekta TNO Bubec. Na objektu bo izveden nov toplotno-izolativni ovoj, zamenjano bo stavbno pohištvo, urejeno bo prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote, za potrebe ogrevanja pa bo vgrajena TČ zrak-voda. Na sosednjem objektu STO Bubec, bo zastarela kurilna naprava za ogrevanje z lesno biomaso, zamenjana z novo TČ zrak-voda. Na strešnih površinah obeh objektov, bo nameščena še skupna sončna elektrarna.

Namen operacije je povišanje konkurenčnosti podjetja in vzpostavitev pogojev za dolgoročni obstoj ter stabilno delovanje na problemskem območju.

Cilj operacije je znižanje rabe toplotne energije za ogrevanje objektov, namenjenih izvajanju turistične dejavnosti, izraba obnovljivih virov energije in povečanje snovne učinkovitosti zaradi znižanja rabe vode ter količine odpadkov.

Rezultati izvedbe operacije bodo v 90 % manjši rabi toplotne energije za ogrevanje objekta, zvišanju deleža obnovljivih virov energije potrebnih za delovanje stavbe, ki bo znašal preko 75%, zmanjšana bo poraba vode na prihodek iz dejavnosti za 10%, zmanjšana bo količina odpadkov na prihodek iz gostinske dejavnosti za 32,6%, povišali pa se bodo tudi prihodki iz poslovanja podjetja.

Naložbo v višini 199.500,00 € sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.